„Rolul Zilei Internaționale Anticorupție este acela de a crește gradul de conștientizare a importanței luptei împotriva corupției în rândul cetățenilor și, totodată, de a consolida parteneriatul cu societatea în efortul de combatere a acesteia.

Corupția este un flagel care încetinește dezvoltarea și progresul unei societăți și constituie o frână în calea modernizării instituționale a statului.

O societatea demnă, cu un parcurs ascendent se bazează, fundamental, pe integritatea membrilor ei și pe capacitatea instituțiilor – publice sau private – de a oferi  cetățenilor servicii de calitate.

Corupția afectează, în egală măsură, cetățenii și instituțiile. De aceea, trebuie să înțelegem că prevenirea și combaterea corupției presupun acțiuni comune și constante pentru un obiectiv central al oricărei guvernări: bunăstarea cetățeanului.

Ministerul Afacerilor Interne a dovedit, prin structurile specializate, că dispune de un sistem imunitar funcțional, capabil să răspundă eficient oricăror derapaje și abuzuri prin mecanisme adecvate de control și sancționare.

Acțiunile structurilor anticorupție trebuie să fie ferme și să se desfășoare sub deviza – Toleranță zero față de acte de corupție!

Instituțiile statului au obligația să colaboreze între ele  pentru combaterea faptelor de corupție și,  totodată, să perfecționeze mecanismele de combatere a acestui fenomen care lasă urme adânci în societate.

Pentru perfecționarea instrumentelor de lucru  și a  politicilor anticorupție, România a beneficiat, în ultimii 30 de ani, de expertiza partenerilor internaționali euroatlantici care ne-au sprijinit de-a lungul timpului pentru implementarea și dezvoltarea programelor naționale anticorupție și pentru armonizarea standardelor instituțiilor noastre cu cele internaționale.

Măsurile anticorupție trebuie susținute la toate nivelurile societății, iar valorile integrității trebuie promovate constant prin educație și acțiuni civice.

Necesitatea prevenirii faptelor de corupție atât din perspectiva costurilor economice, cât și din cea a efectelor sociale reprezintă o prioritate națională.

Integritatea și lupta anticorupție sunt responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Solidari putem crea o societate prosperă! Împreună putem construi România pe care ne-o dorim!”

Sursa: Ministerul Afacerilor Interne