Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunţat că Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă în baza căreia statul român poate oferi sprijin şi asistenţă umanitară cetăţenilor străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din Ucraina. Cheltuielile necesare acestui sprijin vor fi suportate de la bugetul de stat.

“Având în vedere concluziile task-force-ului organizat la nivelul Guvernului (…), având în vedere necesitatea asigurării unor condiţii adecvate pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie conform legii privind azilul în România, având în vedere necesitatea unei reglementări uniforme care să instituie norme clare referitoare la asigurarea finanţării acţiunilor de gestionare a crizelor şi reacţie rapidă, am stabilit prin ordonanţă de urgenţă faptul că cetăţenii străini sau străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit legii privind azilul în România beneficiază în cadrul taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitar sau în alte locuri de cazare stabilite stabilite de Comitetele Judeţene sau Comitetului municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă de asigurarea următoarelor utilităţi de primă necesitate pe perioada staţionării temporare: hrană, îmbrăcăminte, materiale de igienă personală, asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală de urgenţă, dreptul de a fi inclus în programele naţionale de sănătate publică”, a declarat Lucian Bode.

Sursa foto: Guvernul Romaniei