Păcatul a condus la apariția moralei, precum boala a condus la apariția medicinei. Morala a cunoscut un singur diagnostic: păcatul. De asemenea, morala a cunoscut un singur leac: jertfa. Dacă nu ar fi boli şi medicamente, nu ar mai fi nici medicina. Dacă nu ar fi păcatul şi jertfa, nu ar mai fi nici morala.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie