Fă binele şi-l îngroapă sub piatră, el îşi va face limbă din piatră şi va vesti lumii. Dacă eşti în temniţă pentru dreptate, toate stelele vor străluci deasupra închisorii tale şi vor lucra pentru libertatea ta. Dacă eşti la spânzurătoare pentru dreptate, toate cerurile nu vor avea astâmpăr şi vor lucra ca să preschimbe moartea ta în viaţă. „Fii om” este prea puţin spus. „Fiţi dumnezei,” zice Sfânta Scriptură. „Fii om” este un program de scurtă durată. „Fiţi dumnezei” este programul cel mai înalt cu putință. De flămânziţi, nici un alt program nu vă va sătura, în afară de cel mai înalt cu putință. De însetaţi, nici un alt program nu vă va potoli setea, în afară de cel mai înalt cu putință. Cei ce vă şoptesc la ureche „fiţi oameni,” de fapt vă şoptesc „fiţi ceea ce sunteţi,” dar într-un alt mod. Iar Dumnezeu, cu dragoste nesfârșită pentru voi, vă şopteşte duios cea mai înaltă şi cea mai plină de iubire taină: „FIŢI DUMNEZEI!” Şi nimic mai mult decât aceasta nu se mai poate spune. Dincolo de aceasta, cuvintele se pierd, iar tăcerea devine grăitoare.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie