Despre ce dreptate vorbeşti tu? Nu ne îndatorează oare Dumnezeu în fiecare zi cu mai mult decât putem plăti? Şi totuşi, Dumnezeu nu se plânge de neplata datoriei. Despre ce legi vorbeşti tu? Cel ce nu este în stare să împlinească şi puţinele datorii pe care i le cer legile nu se poate numi nici cetăţean, cu atât mai puţin erou, şi cel mai puţin sfânt. Clica din Ierusalim, în frunte cu Pilát, nu va răspunde pentru neîmplinirea legilor statului, dar va răspunde pentru răstignirea lui Dumnezeu. Când omul împlineşte toate legile, atunci poate spune: „am ajuns la măsura animalului,” pentru că animalul trăieşte întocmai după legea rânduită lui. Cine nu a ajuns la măsura animalului, cum va ajunge la măsura lui Dumnezeu?

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie