Spovedania este cerută de Biserică pentru ca omul să-şi descopere umbra ascunsă. Spovedania este cerută de Biserică pentru ca omul să-şi descopere rănile sufletului, pe care le ascunde printr-o sănătate aparentă. Spovedania este cerută de Biserică pentru ca omul să-şi descopere slăbiciunea, pe care şi-o ascunde sub masca puterii. Spovedania este cerută de Biserică pentru ca omul să-şi verse veninul otrăvitor strâns în suflet, pe care-l ascunde cu străine miresme. Spovedania este cerută de Biserică pentru ca omul care joacă rolul unui viteaz chipeş și mândru să se descopere drept slab și aplecat, precum se şi arată lui însuşi a fi. Nimeni nu se duce la doctor ca să se laude cu sănătatea, ci ca să descopere unde-i locul putred al sănătăţii sale. La fel, nimeni nu merge la duhovnic ca să se laude cu dreptatea sa, ci ca să descopere cât de destrămată este pânza sufletească a îndreptățirii de sine.
Când omul trece pragul doctorului, el lasă toată mândria înaintea uşii, pentru ca s-o ia din nou la întoarcerea printre oameni. Când omul merge la spovedanie, trebuie să-şi lase toată mândria înaintea uşilor bisericii. Fericit va fi de şi-o va lăsa acolo la întoarcerea printre oameni.
Să dea Domnul ca fiecare credincios, la ieşirea din biserică, să schimbe bâta mândriei cu bastonul smereniei ca sprijinitor în viaţă.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie