În apropierea sărbătorii Nașterii Domnului, vă prezentăm o selecție de 12 icoane ale momentelor care preced și urmează acestui eveniment important în istoria mântuirii neamului omenesc, conform basilica.ro

„Icoana ortodoxă este și o chemare la rugăciune. Icoana nu este pusă în biserică în primul rând pentru a o admira cât este de frumoasă. Ea este pusă în biserică pentru a ne întâlni cu sfinții în rugăciune”.

– Patriahul Daniel

Arborele lui Iesei

Iesei a fost unul dintre strămoșii Mântuitorului, tatăl lui Sfântului Proroc David. Reprezentarea iconografică este susținută de profeția lui Isaia: „O Mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iesei şi un Lăstar din rădăcinile lui va da” (Isaia 1:11). Iesei este pictat în partea de jos a icoanei iar arborele iese din trupul lui. Pe ramuri sunt înfățișați regi și proroci ai Vechiului Testament. În partea superioară sau centrală a icoanei este reprezentată Nașterea Domnului sau Maica Domnului cu Pruncul.

Arborele lui Iesei

Buna Vestire

Buna Vestire este unul dintre cele mai importante praznice împărătești și anunță bucuria venirii lui Hristos pe pământ, prin nașterea Sa din Fecioara Maria.

Icoana sărbătorii, pictată în culori vii, îl arată pe Arhanghelul Gavriil venind să aducă Fecioarei vestea cea bună: „Nu te teme, Marie, că ai aflat har la Dumnezeu. Şi, iată, vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui – Iisus.” (Luca 1, 30-31).

Buna Vestire

Visul lui Iosif

Această scenă, în care Îngerul Domnului îi apare în vis Dreptului Iosif ilustrează episodul biblic relatat de Sf. Ev. Matei:

„Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: „Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu”. Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa.” (Matei 1:20-24).


Visul lui Iosif

Nașterea Domnului

Este una dintre cele mai importante icoane, deoarece atestă venirea lui Dumnezeu pe pământ, care „S-a făcut om, ca pe om să-l facă dumnezeu” (Sf. Irineu de Lyon).

Pentru această temă, un reper important este icoana Nașterii Domnului pictată de Sf. Andrei Rubliov în secolul al XV-lea. Aceasta se păstrează în prezent în Catedrala Buna Vestire din Kremlin, Moscova.

Reprezentarea iconografică se bazează pe relatările din Evanghelii și pe profețiile din Vechiul Testament și abundă în simboluri și semnificații.


Nașterea Domnului, pictată de Sf. Andrei Rubliov

Închinarea magilor

Icoana înfățișează momentul în care cei trei magi de la Răsărit, Melchior, Baltazar și Gaspar aduc Pruncului daruri: aur, amintind că Hristos este Împăratul lumii, smirnă, anticipând folosirea mirului la înmormântarea Sa și tămâie, simbolizând dumnezeirea lui Hristos.

Hristos este reprezentat în brațele mamei Sale, Fecioara Maria, iar Dreptul Iosif în spatele lor.


Închinarea magilor

Întâmpinarea Domnului

„Întâmpinarea Domnului la Templu amintește momentul crucial în care se încheie o perioadă de așteptare, de pregătire a poporului ales.” (Patriarhul Daniel). Dreptul Simeon și Prorocița Ana, reprezentanți ai poporului evreu, văd cu ochii trupului pe „Dumnezeu-Copilul”.

Dreptul Simeon îl ține pe Hristos în brațele sale, Sfânta Prorociță Ana ține un pergament pe care scrie „Pruncul acesta a făcut cerul și pământul”, iar Dreptul Iosif aduce jertfă doi porumbei.

Întâmpinarea Domnului

Fuga în Egipt

Icoana ilustrează versetele din Evanghelia de la Matei: „După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă. Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt.”(Matei 2:13).

Evanghelistul oferă și explicația fugii în Egipt: „ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin prorocul: Din Egipt am chemat pe Fiul Meu.” (Matei 2:15)

Sf. Ioan Gură de Aur subliniază în Omiliile la Matei că „de la început Hristos a fost întâmpinat de vrăjmășie și ispite”, iar „Palestina îl prigonește pe Prunc, iar Egiptul Îl primește și scapă pe Cel prigonit.”


Fuga în Egipt

Omorârea pruncilor

Omorârea pruncilor din Betleem este un eveniment relatat doar în Evanghelia de la Matei, care amintește și de prorocia din Vechiul Testament: „Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul: Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu sunt” (Matei 2:16-18).


Icoana omorârii pruncilor din porunca lui Irod și scena fugii în Egipt. În partea superioară a icoanei este înfățișată Sf. Elisabeta cu pruncul Ioan în brațe.

Somnul Pruncului Iisus (Anapeson)

Această icoană scoate în evidență firea omenească a Mântuitorului reprezentat drept copil, dormind, având alături pe mama Sa și îngeri în rugăciune. Firea dumnezeiască este evidențiată prin însemnele din aureolă, Ο ΩΝ (Cel ce este).

Baza scripturistică pentru această icoană se regăsește în profeția lui Iacov, care-L aseamănă pe Hristos cu leul dormind: „Pui de leu eşti, Iudo, fiul meu! De la jaf te-ai întors…El a îndoit genunchii şi s-a culcat ca un leu, ca o leoaică…Cine-l va deştepta?” (Facerea 49:9). De asemenea, o altă profeție la care face trimitere această icoană aparține prorocului David: „Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce păzeşte. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi Cel ce păzeşte pe Israel.” (Psalm 120:3-4).

Uneori scena este pictată deasupra ușii de pe peretele vestic al bisericii, amintind de versetul din același psalm: „Domnul va păzi intrarea ta și ieşirea ta de acum şi până în veac.” (Psalmul 120:8).

Una dintre cele mai cunoscute reprezentări iconografice a acestei teme a fost realizată la Mănăstirea Protaton (Muntele Athos) de celebrul Manuel Panselinos în secolul XIII.

Somnul lui Iisus

Maica Domnului Alăptătoarea (Galactotrofrusa)

Reprezentarea iconografică în care Pruncul Sfânt se hrănește de la pieptul Maicii Sale este mai rar întâlnită. Icoana subliniază atât profunda legătură dintre Hristos și mama Lui, cât și faptul că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat și a avut și o fire omenească.

Cea mai cunoscută icoană a Maicii Domnului Alăptătoarea s-a aflat inițial în Lavra Sfântului Sava de lângă Ierusalim. Conform unei prorocii a Sfântului Sava cel Sfințit, aceasta a fost dăruită Sfântului Sava al Serbiei care a dus-o la mănăstirea Hilandar din Sfântul Munte Athos, unde se găsește și în prezent.


Maica Domnului Galactotrofusa de la Mănăstirea Hilandar

Hristos Emanuel

Icoana îl înfățișează pe Hristos în ipostaza de copil sau tânăr, sugerând că El s-a născut, a crescut și a trăit ca un om obișnuit. Trăsăturile mature și fruntea înaltă semnifică însă împletirea firii Sale omenești cu firea dumnezeiască, precum și înțelepciunea Lui.

Această icoană este inspirată de cuvintele din Vechiul Testament ale Prorocului Isaia: „Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu, și vor pune numele lui Emanuel” (Isaia 7, 14). Sf. Ev. Matei oferă în Noul Testament și explicația acestui nume:  „care se tâlcuiește: Cu noi este Dumnezeu” (Matei 1,23).


Hristos Emanuel

Maica Domnului a Semnului („Znamenie”)

În această icoană, Maica Domnului este reprezentată cu mâinile întinse la rugăciune (Oranta), avându-l pe Pruncul Iisus în dreptul pântecelui său, binecuvântând. Una dintre cele mai vechi reprezentări de acest fel a fost identificată în catacombele Sfintei Agnia din Roma, datând din secolul IV.

Numele icoanei este legat de profeția Prorocului Isaia: „Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.” (Isaia 7:14), dar și de o minune din Rusia. În Evul Mediu, în timpul unui atac asupra orașului Novgorod, poporul s-a rugat acestei icoane să fie scăpat de invadatori, iar Maica Domnului a adus un nor întunecat deasupra lor, făcând imposibil atacul.


Maica Domnului a Semnului

Sursa: Știri pe surse