Implementarea unor măsuri eficiente în vederea scăderii numărului de accidente  rutiere cu efecte grave și, în special, a numărului de decese produse în urma unor astfel de evenimente necesită un instrument de evaluare și interpretare națională a datelor multiple și complexe ce definesc traficul rutier.

Astfel, în fiecare an, Poliția Română, prin colaborarea dintre Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității și Direcția Rutieră, realizează un demers științific de monitorizare și analiză a problematicii siguranței rutiere la nivel național, concretizat în elaborarea Buletinului siguranței rutiere.

Buletinul siguranței rutiere 2021 continuă o decadă de cercetare anuală privind traficul rutier,  efectele infrastructurii asupra riscului de accident și comportamentul diferitelor categorii de participanți la trafic.

În plan european, anul 2021 marchează începutul unui nou Cadru de politică al U.E. privind siguranța rutieră 2021-2030, prin care se stabilește drept obiectiv comunitar reducerea deceselor și vătămărilor grave cu 50% până în 2030, etapă intermediară în atingerea obiectivului strategic de a ajunge la aproape niciun deces și la nicio rănire gravă pe drumurile din Uniunea Europeană până în 2050 („Viziunea zero”).

Prezenta ediție a Buletinului oferă o imagine amplă asupra specificului accidentelor rutiere

grave produse în România, în 2021 – an de referință pentru decada 2021-2030, oferind totodată informații privind dinamica principalilor factori de risc.

În anul 2021, pe drumurile publice din România, s-au produs 4.915 accidente rutiere grave, evenimente rutiere care au cauzat decesul a 1.779 de persoane, rănirea gravă a 3.790 de persoane și rănirea ușoară a altor 2.235 de persoane.

Comparativ cu 2020, în anul 2021, s-au produs cu 1.356 mai puține accidente rutiere grave (-21,6%), în timp ce numărul persoanelor rănite grav în astfel de evenimente a fost mai mic cu 1.692 de persoane (-30,9%).

În raport de mediul producerii lor, în anul 2021, cel mai mare număr de accidente rutiere grave a fost înregistrat în mediul rural, respectiv  1.915 evenimente, 39% din totalul anual.

Aproximativ o treime (32,4%) dintre accidentele rutiere grave produse în anul 2021 reprezintă evenimente în care au fost accidentați grav pietoni (1.594 de accidente). Comparativ cu anul anterior, se remarcă o scădere, în 2021 producându-se cu 315 mai puţine astfel de evenimente (-16,5%).

Neadaptarea vitezei la condiţiile de drum şi traversarea neregulamentară de către pietoni rămân și în anul 2021 cele mai frecvente două cauze generatoare de accidente rutiere grave. Următoarele cauze în ordinea frecvenței lor de manifestare sunt: neacordarea de prioritate pietonilor, abaterile bicicliștilor și neacordarea de prioritate vehiculelor.

În 61,2% dintre accidentele grave produse în anul 2021, vinovăţia, integral sau în parte, aparţine unui conducător de autoturism.

La fel ca în anul 2020, în anul 2021, pietonii au reprezentat cele mai numeroase victime –  32,8% din totalul celor decedaţi. Pietonii reprezintă 51,3% dintre persoanele decedate în accidentele produse pe stradă, 28,6% în cele care au avut loc pe drumuri naționale şi 30% în evenimentele de pe drumuri județene.