În ședința Guvernului României din data de 14 decembrie 2022 a fost adoptat proiectul Hotărârii de Guvern privind declasificarea unor informații clasificate cuprinse în documente ce aparțin Fondului Arhivistic Național, aflate în depozitele Arhivelor Naționale, proiect propus și elaborat de Ministerul Afacerilor Interne.

Hotărârea de Guvern privind declasificarea unor informații cuprinse în documentele ce aparțin Fondului Arhivistic Național, aflate în depozitele Arhivelor Naționale reprezintă o soluție concretă și rapidă pentru o problemă juridică nesoluționată anterior, apărută în legătură cu gestiunea arhivelor istorice în contextul Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și a Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. Noul act normativ prevede declasificarea documentelor deținute de ANR, documente care au fost create până la data de 31 decembrie 1989, care poartă marcaje de clasificare și pentru care, la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern, a fost îndeplinit cel puțin unul dintre următoarele criterii: împlinirea termenului de clasificare prevăzut în HG 585/2002, respectiv prezența foii de folosire completate, care atestă că informațiile au fost puse deja în circuitul științific.

O astfel de soluție s-a dovedit necesară în condițiile în care în depozitele ANR se află în prezent aproximativ 400 km de documente grupate în dosare de arhivă (având, de regulă, între 150 și 250 de file, fiecare), iar volumul mare al acestora face imposibilă aplicarea procedurii standard de declasificare prevăzută în HG 585/2002.

Hotărârea de Guvern adoptată astăzi vine în întâmpinarea unor solicitări legitime din partea a numeroși cetățeni români și străini, în special din partea cercetătorilor în domeniul istoriei și reprezintă, din acest punct de vedere, un important pas înainte în asigurarea accesului public la documentele istorice ale regimului comunist din România.

Ministerul Afacerilor Interne apreciază că noul act normativ reprezintă un bun început în construirea unei legislații consolidate a accesului la arhivele comunismului. De asemenea, MAI va continua dialogul cu istoricii, cercetătorii şi reprezentanții instituțiilor de profil pentru a se identifica problemele ce necesită în continuare o rezolvare şi modalitățile cele mai potrivite de soluționare a lor.

Trecutul totalitar nu poate fi confruntat decât într-o cultură a transparenței și a onestității. Greșelile succesive ale istoriei noastre recente în abordarea problematicii arhivelor represive ne-au învățat, printre altele, că trecutul ambelor totalitarisme face parte din memoria noastră comună, din care avem obligația de a trage învățăminte. Responsabilitatea față de victime și cultura democratică a cercetării nu se pot articula în absența unor arhive libere.

Ca instituție a statului român democratic, MAI își reafirmă interesul și preocuparea de a asigura condițiile juridice și materiale adecvate pentru accesul liber la totalitatea documentelor istorice, în conformitate cu obligația de a respecta drepturile cetățenești fundamentale, prevăzută în Constituția României și cu angajamentele asumate de statul român în direcția consolidării democrației și a statului de drept.

Sursa: MAI