Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, ca for decizional, un proiect de lege prin care se introduce posibilitatea eliberãrii cazierului judiciar şi în format electronic.

“La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în urma consemnării opţiunii în cererea-tip prevăzută la alin.(1) şi (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit şi în formă electronică. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice. În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, sunt stabilite procedurile pentru eliberarea în formă electronică a cazierului judiciar”, se arată în document.

Practic, atât depunerea cererii de eliberare a cazierului judiciar, cât și eliberarea actului, vor fi posibile în formă electronică.