Vineri, 29 ianuarie, la sediul Statului Major al Forțelor Terestre (SMFT), a avut loc, în prezența șefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, ședința de autoevaluare a Forțelor Terestre pentru anul 2020.

În cadrul activității, șeful SMFT, generalul-maior Iulian Berdilă, a prezentat modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în anul 2020, an marcat semnificativ de pandemia COVID-19.

Cele mai importante aspecte s-au referit la creșterea capacității comandamentelor în asigurarea comenzii și controlului forțelor, sprijinul pentru constituirea Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), continuarea demersurilor pentru dezvoltarea capacității operaționale a forțelor terestre, și, nu în utimul rând, la redimensionarea instrucției pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, în condițiile limitărilor impuse de efectele pandemiei.

Forțele Terestre Române au realizat și își mențin capabilitățile de apărare în scopul îndeplinirii misiunilor specifice și a angajamentelor asumate de România ca stat membru al NATO și al UE, fiind totodată în măsură să asigure un răspuns adecvat provocărilor mediului de securitate.

De asemenea, Forțele Terestre Române au depus eforturi susţinute pentru a acorda sprijin autorităților centrale și locale în gestionarea crizei provocate de virusul SARS-CoV-2.

Cu privire la domeniul modernizării Forțelor Terestre, șeful SMFT a subliniat importanța modernizării structurilor subordonate și a continuării programelor și proiectelor esențiale de înzestrare.

Generalul-locotenent Daniel Petrescu a adus mulțumiri echipei de comandă pentru efortul susținut în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, apreciind maturitatea întregului personal al Forțelor Terestre în abordarea tuturor sarcinilor și misiunilor încredințate.

„Prin selecția cu acuratețe a priorităților și a direcțiilor de acțiune, tot ce ați realizat în anul 2020 a condus la consolidarea capacității operaționale a acestei categorii de forțe, fapt care a produs o dezvoltare realistă, în concordanță cu viziunea Statului Major al Apărării”.

În același context, generalul-maior Iulian Berdilă a prezentat prioritățile Statului Major al Forțelor Terestre pentru anul 2021: creșterea nivelului de operaționalizare și consolidarea tuturor structurilor, dezvoltarea capacității operaționale a acestora, optimizarea programelor de formare inițială și continuă, planificarea, organizarea și desfășurarea exercițiilor naționale și multinaționale.