Hristos a înviat !
„ Dreptul scapă din strâmtorare, şi cel fără de lege îi ia locul.” (Pilde 11:8)

Când câştigul este privit de aproape, se vede ca un câştig. Când câştigul este privit de departe, se vede ca o pagubă. Când paguba este privită de aproape, se vede ca o pagubă. Când paguba este privită de departe, se vede ca un câştig. Câştigarea lui Dumnezeu este singurul câştig care rămâne câştig şi privit de aproape, şi de departe.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie