Poate, oare, săvârşi vreun bine ceva ce nu există? Iată, cât bine a făcut omenirii iadul! Pe câţi nelegiuiţi i-a preschimbat în pocăiţi! Pe câţi păcătoşi, în sfinţi! Câte gânduri rele n-a oprit de la înfăptuire!
Poate oare săvârşi vreun bine ceva ce nu există? Iată, cât bine a făcut omenirii raiul! Câte lucrări de preţ a insuflat! Câte tristeţi a preschimbat în bucurie! Câte lacrimi a şters! Câte suspine alese a smuls! Câte simţăminte dumnezeieşti a insuflat şi câte dorinţe dumnezeieşti a aprins! Omule, poate oare săvârşi vreun bine ceva ce nu există?

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie