Oamenii învăţaţi nu au descoperit tainele cu mintea lor, ci cu dorinţa şi cu străduinţa lor au bătut la uşa tainelor, iar Dumnezeu le-a deschis. Oamenii au dorit cunoaşterea lucrurilor şi a legilor şi Dumnezeu le-a descoperit acestea după dorinţa şi străduinţa lor. Dacă oamenii învăţaţi ar fi căutat cu aceeaşi dorinţă şi străduinţă cunoaşterea lui Dumnezeu, Dumnezeu s-ar fi descoperit pe Sine în acelaşi chip, cum le-a descoperit radiul şi gravitaţia. Marii descoperitori ai tainelor celor mari ale firii zidite s-au ferit totdeauna de laudele omeneşti, deoarece simţeau că singurul lor merit era bătutul la uşa tainelor, însă uşa a descuiat-o „Cela ce şi ţine în mâinile Sale cheile tuturor tainelor cerului şi pământului.” (Luca 11:5-8)
De aceea, când ai izbândă, spune: Doamne, a mea este numai osteneala, a ta – buna reușită! Dacă te vei purta într-alt fel şi te vei lăsa îmbătat de laude, să ştii că şi Cerul se va purta cu tine tot aşa cum se poartă pământul cu hoţul.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie