„Fiule, dă-mi inima ta!, zis-a Domnul” /Pilde 23:26/
Mai presus de toate gândeşte-te la Dumnezeu, căci şi Dumnezeu se gândeşte la tine mai presus de toate. Precum păstorul se gândeşte la oaia cea rătăcită mai mult decât la întreaga turmă, aşa şi Dumnezeu se gândeşte la tine, cel care te pierzi în păcat, mai mult decât la toţi îngerii din ceruri.
Adeseori avva Isidor era îngândurat. Cugeta mereu la cele sfinte, rugându-se la Dumnezeu pentru toti oamenii. Un grup de tineri l-a rugat pe avva Isidor sa le vorbeasca despre mântuirea sufletului. Atunci avva Isidor le-a zis acest cuvânt:
– Noi, oamenii, ne temem de moarte, dar nu ne temem de pacate si de patimi.

Noapte sfântă în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie