„Au trimis Dumnezeu pre Duhul Fiului său în inimile voastre, carele strigă: Avva Părinte.” (Gal. 4:6)
Ştii tu oare de ce Maica noastră Biserica Dreptmăritoare ne-a rânduit postul? Negreşit, pentru a ne aminti că măcar de suntem făcuţi din pământ, nu pământul ne-a făcut, căci şi pe el a trebuit cineva să-l zidească. Ca să ne amintim de Cerul pe care îl purtăm în noi, în această coajă trupească şi pământească. Şi să putem despărţi în noi cele cereşti de cele pământeşti, cele nestricăcioase de cele stricăcioase, cele veșnice de cele vremelnice, şi pe călător de vehiculul călătorului.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie