Hristos a înviat !

„Ochii sunt locul în care se întâlnesc sufletele,” a spus un înţelept. Prin privire, sufletul se adânceşte în suflet. Privirea este ca o lampă cu ajutorul căreia pătrundem în sufletul celui din fața noastră pentru a-l cerceta, pentru a-l cunoaşte. Când căutăm la chipul unui orb, zadarnic umblăm după un loc de întâlnire şi simţim în acea clipă o taină care ne chinuieşte – ca şi cum am auzi murmurul râului ce se prăbuşeşte în adânc sub picioarele noastre sau ca şi când am vedea o casă fără ferestre. Privirea este o sfoară foarte tare, cu care natura îl leagă pe om de ea. Omului călăuzit de simţuri i se înfăţişează toată natura doar în forme. El se opreşte la fiecare lucru şi mirarea lui cade asupra fiecărei forme. Omul duhovnicesc, însă, topeşte cu focul minţii sale toate formele într-un element primordial şi se miră de acest singur element. Însă şi acesta este numai începutul duhovniciei.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie