Sunt şi duhuri care mişcă sufletul împotriva lui Dumnezeu. Învăţaţi-vă să deosebiţi duhurile! Neîncetat, rugați-vă lui Dumnezeu să vă dăruiască Sfântul său Duh, acelaşi care S-a pogorât asupra Apostolilor la Cincizecime şi care a mişcat sufletele tuturor sfinţilor şi drepţilor până în ziua de azi.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie