Dumnezeu zideşte, natura clădeşte. Dumnezeu zideşte şi pe meşteri şi materialul, şi meşterii îşi sunt unii altora material. Însă nici meşterii, nici materialul nu pot clădi nimic fără ajutorul neîntrerupt şi atotprezent al Ziditorului. Întrebarea: unde este Dumnezeu mai mult prezent în natură, în afară sau înlăuntru?, este totuna cu întrebarea: unde este apa mai umedă, în afară sau înlăuntru? Sau: unde este sarea mai sărată, în afară sau înlăuntru? Sau: unde este mierea mai dulce, în afară sau înlăuntru?

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie