Niciodată de la zidirea lumii nu s-a auzit, nici nu s-a întâmplat ca Dumnezeu să dea oamenilor puterea de a ierta păcatele. Acest dar este mai mare şi decât facerea de minuni. Dar de vreme ce a făcut darul cel mai mare, de ce să nu-1 dăruiască şi pe cel mai mic? Astfel, le-a dăruit pe amândouă.
În canonul praznicului Sfinţilor Apostoli cântăm: „Dătătorul de viaţă Iisus, Cel Ce este rugat de tine, Care ţi-a dat ţie puterile Sale a lega şi a dezlega, Apostole Petru, să-mi fie Milostiv” apoi: ” Nu aur, nici argint pentru Tine, Hristoase, dumnezeiescul Tău Apostol, ci virtutea câştigând, s-a îmbogăţit cu puterea minunilor” Toate le-au fost dăruite.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie