De crezi în Dumnezeu şi gândeşti că doar cele cinci simţuri ale firii sunt singurele daruri de la El pentru om, atunci cugeţi foarte jos despre Dumnezeu. Toate simţurile firii omenești se sfârşesc în amărăciune.
Simţurile firii sunt daruri neînsemnate ale lui Dumnezeu. Darurile cele mai scumpe, pe care Dumnezeul le dăruiește nemijlocit, sunt darurile cele duhovniceşti. Dumnezeu îi înzestrează pe oameni cu darul simţurilor firii pentru un singur scop: ca prin ele să-şi aminteacă de darurile cele înalte, mai dulci şi mai trainice. Cu adevărat, fără de minte va fi cel ce nu înţelege acest lucru, şi nefericit cel ce nu va lucra să le primească pe cele duhovnicești. Darurile simţurilor firii, împreună cu întreg cosmosul, sunt doar o poftire la ospăţul împăratului, prin vestirea bucatelor şi a darurilor, a cântărilor şi a jocurilor. Fericit este cel ce se bucură de poftire şi se grăbeşte să-i răspundă. Dar vai aceluia care va auzi poftirea împăratului şi apoi lăudându-se şi bucurându-se nebuneşte de ea, uită să mai răspundă.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie