Dumnezeu nu este Dumnezeul egalităţii, ci al iubirii. Egalitatea ar înlătură toată dreptatea şi toată iubirea, ar înlătură toată moralitatea. Oare soţul îşi iubeşte soţia din pricina egalităţii? Mama îşi iubeşte oare copilul din pricina egalităţii? Prietenul îşi iubeşte oare prietenul din pricina egalităţii? Inegalitatea este temelia dreptăţii şi reazemul (sprijinul) iubirii. Câtă vreme dăinuieşte iubirea, nimeni nu se gândeşte la egalitate. Câtă vreme domneşte dreptatea, nimeni nu vorbeşte despre egalitate. Când se pierde iubirea, oamenii vorbesc despre dreptate şi gândesc la egalitate. Când, odată cu iubirea, piere şi dreptatea, oamenii vorbesc despre egalitate şi se gândesc la imoralitate. Adică, atunci când morala piere, imoralitatea îi ia locul. Din mormântul iubirii răsare dreptatea, din mormântul dreptăţii răsare egalitatea.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie