Nu- ți vei putea ridica mintea mai sus de trupuri, de bani și de alte pofte ce nu-ți sunt de neapărată trebuință, de nu o vei inălța până la lumea adevăratelor valori duhovnicești, lume în care-și află izvorul amintirea despre moarte și despre Dumnezeu, care șterge din inima pământească orice chip al poftei.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie