Oamenii nu cred în credinţa pe care o propovăduiesc puţincredincioşii. Oamenii privesc cu neîncredere ştiinţa predată de neştiutori înfumuraţi. Oamenii se revoltă împotriva bogăţiei, când aceasta este în mâna avarului. Oamenii dispreţuiesc autoritatea încredințată unui om lipsit de vrednicie. Bolnavii nu prea îi cheamă în ajutor pe medicii bolnavi. Deci, oamenii au înţelegere sănătoasă şi judecată cinstită. Călătorul obosit se mânie pe hangiul care nu-I poate pune la îndemână nici cina, nici aşternutul şi-l întreabă: Pentru ce te numeşti hangiu?

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie