„Sluga nu ştie ce face Stăpânul Său”. Nici slugile contemporane nu ştiu ce face Dumnezeu, Stăpânul lor. Absorbiţi de elementele firii, împovăraţi cu cunoştinţe legate de multele lucruri înconjurătoare, fără să ştie adevărul, se aseamănă lucrătorilor cu ziua ai lui Dumnezeu din parabolă şi au rolul negativ de a-i provoca pe creştini. Dumnezeu le plăteşte munca lor zilnică cu comorile acestei lumi, singurele pe care le cunosc. Nu le încredinţează însă tainele Lui. Dar şi între oameni la fel se întâmplă, nimeni nu-şi încredinţează tainele vrăjmaşilor săi. Hristos a încredinţat aceste mari taine la început doar celor doisprezece ucenici ai Săi. Toate aceste taine nu aparţin lumii văzute, ci ţin de lumea supranaturală a puterilor celor de sus.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie