Hristos a înviat !

Cu adevărat de nepătruns este această taină pentru mintea noastră, pentru că mintea este mai mică decât inima, iar inima cuprinde mintea, nu mintea inima. Partea nu înţelege întregul şi nici cele mai de jos nu înţeleg cele înalte. Dumnezeu aşa a vrut şi aşa a rânduit. Fericit este cel ce cercetează mai puţin tainele fiinţei lui Dumnezeu şi ascultă mai mult de învățăturile lui Dumnezeu şi, mai mult, simte iubirea lui Dumnezeu în inima lui!

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie