„Fie ca inima ta să nu pizmuiască pre cei păcătoşi, mai bine fii mereu în frica Domnului.” (Pilde 23:17)
Dacă i se curăţă cuiva, i se luminează, i se tămâiază şi i se împodobeşte casa; şi acesta, în loc să ţină casa sa în astfel de rânduială, ia lopata şi aruncă peste uşi şi ferestre toată necurăţia – îl vei invidia, oare, sau îl vei plânge?

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie