Un călugăr, venit din pustie printre oameni, a adus cu el o legătură. Era un diamant învelit într-o frunză veştedă de smochin. Şi ţinea călugărul legătura în mână, iar cu glas tremurând povestea despre diamantul găsit, din frunza veştedă de smochin:
– Când o fațetă a acestei pietre se întoarce către făpturi şi lucruri, toate făpturile şi lucrurile de pe pământ strălucesc de o frumuseţe neînchipuită..
– Arată-ne-o! strigară oamenii.
Însă călugărul, ca şi cum nu i-ar fi auzit, povestea mai departe:
– Când cealaltă fațetă se întoarce către morminte, ele se deschid, şi morţii se arată ca şi cei vii.
– Arată-ne-o! strigară cu mai multă putere oamenii.
Însă călugărul, ca şi cum nu ar fi auzit, povestea mai departe:
– Când a treia fațetă a acestei pietre se întoarce către lumea duhovnicească, atâta lumină străluceşte din această piatră, încât şi Soarele, şi stelele, şi toate lucrurile cele de jos şi cele de sus par a fi stinse din pricina acelei lumini.
– Ah, arată-ne-o! strigară puternic şi mânios oamenii.
Iar călugărul le spuse:
– Nu pot să v-o arăt. Deoarece nu poate fi scoasă din această frunză veştedă de smochin, până ce aceasta nu se va rupe.
Râseră oamenii în hohote şi strigară:
– Păi această frunză este şi aşa uscată, şi chiar să nu fie, nu preţuieşte nimic faţă de lucrul de preţ pe care-l poartă într-însa.
Călugărul deveni grav şi, cu glas tremurător, le răspunse:
– Domniile voastre spuneţi că această frunză veştedă de smochin nu preţuieşte nimic; iar eu vă spun că ea preţuieşte tot atât cât şi trupul vostru faţă de piatra de mare preţ care se ascunde într-însul.
Şi, dintr-o dată, călugărul rupse frunza cea veştedă de smochin şi le arătă piatra de mare preţ. Şi toate gurile amuţiră pentru multă, multă vreme. Şi toţi ochii văzură şi se încredinţară că povestea călugărului a fost adevăr, ba şi mai mult decât adevăr, deoarece a fost şi desfătare. Iar când se despărţiră, fiecare simţea că poartă în sine acea piatră minunată de mare preţ pe care călugărul o găsise în pustie. Şi erau bucuroşi.

Pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi!
O zi binecuvântată de Domnul!
p. Ignatie