Lasă valurile vieţii să spumege în jurul tău ca o mare furtunoasă, dar tu stăruieşte în a rămâne cu sufletul liniştit ca şi adâncul mării.
O mamă şi-a certat fiul că a călătorit trei ani prin lume: „Ţi-ai părăsit casa şi te-ai dus să rătăceşti prin lume!” „Te înşeli, mamă,” i-a răspuns fiul; „picioarele şi ochii mei au rătăcit prin lume, însă eu, în tot răstimpul acestor trei ani, am petrecut cu tine sub acest acoperământ.”
Vântul poate să îndoaie stejarul oricât ar vrea, rădăcina stejarului va rămâne însă liniştită. Stejarul este adânc înfipt cu rădăcinile sale în pământ, şi aceasta îl izbăveşte de toate vânturile. Tot aşa trebuie ca şi tu, cu sufletul tău, cu rădăcina sufletului tău, să te înrădăcinezi adânc în Dumnezeu, şi numai Acesta te poate izbăvi de toate valurile şi îndoielile primejdioase.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie