Cu cât un lucru este mai sărac în însuşiri, cu atât sunt mai mici diferențele de opinie dintre oameni asupra acestui lucru. Cu cât un lucru este mai mare și mai bogat în însuşiri, cu atât sunt mai mari diferențele de opinie dintre oameni asupra acestui lucru. Şi cum Dumnezeu este neasemănat mai mare şi mai bogat decât toate lucrurile de pe pământ şi din cer, de aceea există între oameni cea mai mare bogăţie de opinii asupra înțelegerii Sale. Este uşor ca toţi oamenii de pe pământ să aibă aceeaşi părere despre piatră ori despre apă; însă nu pentru toţi este uşor să aibă aceeaşi înțelegere a lui Dumnezeu. În afară de bogăţia nesecată a harismelor şi a însuşirilor puterii, slavei şi măririi lui Dumnezeu, diferențele de opinie în înţelegerea lui Dumnezeu vin şi din pricina puterilor sufleteşti osebit aşezate şi osebit întărite în fiecare om de pe pământ şi-n fiecare neam omenesc. Însă nimeni nu este orb faţă de fiinţa vie şi preamărită a lui Dumnezeu din pricina lipsei de pătrundere, ci doar din pricina relei-voinţe izvorâtă din mândria care întunecă toată mintea.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie