Credința în Hristos, Adevăratul Dumnezeu, naște dorința după cele bune și frica de chinuri. Iar dorirea celor mai înalte și frica de chinuri, aduc păzirea întocmai a poruncilor. Păzirea întocmai a poruncilor învață pe creștini să-și cunoască neputința lor. Iar cunoașterea neputinței noastre naște amintirea de moarte. Cel ce și-a făcut-o pe aceasta însoțitoare de viață, va cauta, cu osteneală, să afle ce soartă va avea după ieșirea și plecarea din viața aceasta. Iar cel ce se străduiește să cunoască cele viitoare e dator, mai întâi de toate, să se lipsească de cele de acum.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie