Foarte puține lucruri cresc pe stâncile arse de soare. Fii precum pământul. Fii ogor frământat de Mâna cea pricepută, pentru ca florile să răsară pretutindeni și în toate cele-n care te afli!

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie