Așa cum prind a curge lacrimile din pricina unei mari tristeţi, ori din pricina unei mari bucurii, Tot astfel şi frica îl cuprinde pe om din pricina unei mari răutăţi, dar şi din pricina unei mari jertfe. Dumnezeu S-a întrupat în Hristos ca unul care slujește, pentru a curăţi casa ta, pentru a preschimba sălașul mizerabil din inima ta în Biserică. Oare nu te cuprinde frica văzând atâta smerenie la Împăratul Împăraţilor? Şi oare nu te cuprinde frica văzând pe omul botezat când păcătuieşte? Cu adevărat, nu este nimic mai nebunesc decât a invidia pe cel păcătos. Nebunie este şi a-l invidia pe cel drept, mare nebunie – dar a-l invidia pe cel păcătos este cel mai nebunesc lucru.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie