Natura ne este prieten, nu potrivnic. Ea a fost zidită pentru a fi tovarăşul şi ajutorul omului, iar nu un rob răzbunător. Oameni care înrobesc natura o fac potrivnică şi răzbunătoare. La noi se mai păstrează încă ceva din respectul de odinioară şi din mila faţă de natură. Mai dăinuieşte încă obiceiul ca ţăranul, când vrea să taie un copac, să cosească iarba sau să înjunghie un dobitoc, să-şi facă semnul crucii zicând: Doamne iartă! Popoarele care au declarat război pe viaţă şi pe moarte naturii, care au născocit şi pus în practică în chip nemilos vorbele aspre „exploatarea naturii” au atras şi atrag asupra lor nenumărate rele – întrucât cel ce rupe legăturile sale prieteneşti cu natura, în acelaşi timp rupe şi legăturile cu Dumnezeu.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie