Omul nu poate urî niciodată pe cineva care-i face rău fără știință tot atât cât pe unul care-i face rău cu bună știință. Vrăjmaşul din neştiinţă nu este niciodată tot atât de respingător precum vrăjmaşul din răutate. Ne facem vrăjmaşii unui om atunci când îi cunoaştem părțile rele, dar nu i le cunoaştem pe cele bune. Ajungem prietenii unui om atunci când luăm seama la însuşirile lui bune, întrezărindu-i-le și pe cele rele. Tăria prieteniei ori a vrăjmăşiei noastre faţă de oameni nu ţine, aşadar, de ceilalţi, ci de noi înşine, de voia și de puterea noastră de cunoaştere şi de pătrundere.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie