Hristos a înviat!

Adeseori cel ce spune adevărul este urât de cei fără de minte, iar cel fățarnic este iubit. Dar nici una dintre aceste răsplătiri nu ține multă vreme. Căci Domnul va răsplăti fiecăruia, la vremea sa, ceea ce trebuie.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie