Hristos s-a înălțat!

„ Omul simplu crede toate vorbele; omul înţelept veghează paşii săi. ” (Pilde 14: 15)

Precum cireşul nu aduce rod înainte de a-şi scutura floarea, tot aşa nici omul nu poate aduce rod duhovnicesc până când nu-şi scutură deşertăciunea trupească şi împodobirea din afară.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie