Un profesor a dat fiecărui elev, ca temă pentru săptămâna următoare, să ia o cutie de carton şi, pentru fiecare persoană care îi supără, pe care nu o pot suferi, să pună în cutie câte o piersică, pe care să fie lipită o etichetă cu numele persoanei respective. Timp de o săptămână, elevii au avut obligaţia să poarte permanent cutia cu ei: în casă, în maşină, la lecţii, chiar şi noaptea să şi-o pună la capul patului. elevii au fost amuzaţi de temă la început, şi fiecare a scris cu ardoare o mulţime de nume, rămase în memorie încă din copilărie. Apoi, încetul cu încetul, pe măsură ce zilele treceau elevii adăugau nume ale oamenilor pe care îi întâlneau şi care considerau ei că au un comportament de neiertat. Fiecare a început să observe greutatea crescândă a cutiei, iar piersicile aşezate în ea la începutul săptămânii începuseră să se descompună într-o masă lipicioasă, cu miros dezgustător, şi stricăciunea se întindea foarte repede şi la celelalte. O problemă dificilă mai era şi faptul că fiecare era dator să o poarte permanent, să aibă grijă de ea, să nu o uite prin magazine, în autobuz, la vreun restaurant, la întâlnire, la masă, la baie, mai ales că numele şi adresa fiecărui elev, ca şi tema experimentului, erau scrise chiar pe cutie. În plus, cartonul cutiei se stricase şi ajunsese într-o stare jalnică: cu mare greutate mai putea face faţă sarcinii sale. Fiecare a înţeles foarte repede şi clar lecţia pe care profesorul a încercat să le-o dea, şi anume că acea cutie pe care o căraseră cu ei întreaga săptămână nu a fost decât expresia apăsării, mizeriei, și duhorii sufletești pe care le purtăm cu noi, atunci când acumulăm în noi ură, invidie, răceală faţă de alte persoane. De multe ori credem că a ierta pe cineva este o mare concesie, izvorâtă din mărinimia noastră, pe care o facem acelei persoane. În realitate însă, acesta este cel mai mare dar pe care ni-l putem face chiar nouă înşine.

Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi!

O zi binecuvântată de Domnul!
p. Ignatie